Általános szerződési feltételek és Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató adatai

Név: Smart&Safe Bt.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.

Telefon: 06-92-707-555, 06-20-540-2119

Weboldal: www.smartsafe.hu

E-mail: info@smartsafe.hu

Adószám: 25003804-2-20

Cégjegyzékszám: 20-06-039792

Nyilvántartásba vevő szerv: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltató adatai: Zalaszám Informatika Kft. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. e-mail: info@zalaszam.hu

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12092309-01953179-00100004

Felhasználó/Megrendelő
Felhasználó, aki az internetes felület (a továbbiakban: Weboldal, Webáruház) szolgáltatásait igénybe veszi. Megrendelő, aki a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, továbbá belépés és regisztráció után árut rendel, vásárol.

Általános feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webáruház szolgáltatásainak nagy része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek, amelyre az ÁSZF szerint bárki jogosult.

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal és a Webáruházban történő vásárlással kapcsolatban a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A honlap és teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona amely a hazai és nemzetközi szerzői jogszabályok, védjegy és szellemi tulajdon védelme alatt áll. Ha Ön regisztrál vagy használja ezt az oldalt, akkor elfogadja a fenti feltételeket. Ha Ön nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor kérjük, hogy ne használja ezt a weboldalt és ne töltse le annak tartalmát és részeit.

Ön az oldal használatával elfogadja, hogy az oldal tartalmát a Szolgáltató bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti.

A Szolgáltató korlátozhatja bizonyos funkciók és szolgálatások hozzáférését a weboldalon külön értesítés és felelősség nélkül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja, saját belátása szerint változtathatja. A Szolgáltató felhatalmazza Önt, hogy az oldalán lévő leírásokat és letölthető tartalmakat kizárólag saját, személyes, nem kereskedelmi célokra használja. A Szolgáltató nem ad semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot bármely szabadalom, védjegy, szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjog 3. személynek történő átadására vagy kereskedelmi célú felhasználására.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Smart&Safe Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Webáruházban kezelt személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő bizalmasan, az adatvédelemről szóló törvénynek megfelelően kezeli és kizárólag csak a Webáruház rendelési céljaira használja fel, illetve az Ön kifejezett engedélyével hírlevél kiküldéséhez.

Bármikor törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről való leiratkozást levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Szolgáltató további adatfeldolgozót (futár, www.arukereso.hu) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és a fentieken kívüli harmadik fél számára nem továbbítjuk. Munkatársaink és partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az adatkezelő neve, címe: Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.
Az adatkezelő elérhetősége: 06-20-540-2119, info@smartsafe.hu
Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83707/2015

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, e-mail), szállítási cím, számlázási cím.
A Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, számlázás, hírlevél küldése.

Az adatok megismerésére jogosult további lehetséges adatkezelő személye:
- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., info@gls-hungary.com
- A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató regisztrált felhasználók adatait zárt rendszerben legalább 5 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.

A vásárló kérelmezheti az Adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' (süti) azonosítóit naplózzuk. Ezeket az adatokat a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatásához, a honlap fejlesztéséhez tároljuk és dolgozzuk fel.

INFORMÁCIÓK az általunk gyűjtött adatokról.
A Smart&Safe® kétféle információt gyűjt az ügyfelekről.
1., Az önkéntes információk (például név, e-mail cím, számlázási és szállítási címeket, telefon, és hitelkártya-információkat)

2., automatikus információkat (például a látogatások száma és a használt böngésző).

Fizetési információk

A fizetés történhet előre utalással vagy utánvéttel.

Előre utalás:

Miután leadta megrendelését a Weboldalunkon, kap egy e-mail üzenetet, amelyben szerepel az utaláshoz szükséges összes adat (bankszámlaszám, számla végösszege, stb.). Kérjük, hogy a megrendelés sorszámát minden esetben írják bele a megjegyzés rovatba! A megrendelt termékek és az eredeti számla, a pénz bankszámlánkra történő beérkezése után kerül átadásra a futárszolgálatnak. Amint a bankszámlánkon megjelenik a pénz, visszaigazoljuk a befizetést.

Amennyiben a tranzakció mégsem jön létre, az átutalt összeget haladéktalanul visszautaljuk a számlájára.

Az átutalásra 3 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben 3 munkanapon belül nem utalja át az összeget, töröljük a megrendelését.

Utánvét:

Utánvét választása esetén a megrendelt termékek kézbesítésekor kell fizetni a kézbesítő futárnak.

A pénz kezelésére vonatkozóan kezelési díjat számítunk fel, melynek díjai értékhatártól függően:

0-10.000,-Ft-ig: 690,-Ft

10.001-20.000,-Ft-ig: 950,-Ft

20.001-30.000,-Ft-ig: 1300,-Ft

Szállítási feltételek

Házhoz szállítás futárszolgálattal:

A házhoz szállítást a GLS futárszolgálat végzi.

A szállítási díj: 1.980,-Ft.

A házhoz szállítás díját cégünk 30.000,-Ft fölötti megrendelés esetén átvállalja!

A szállítás várható időpontjáról e-mailben tájékoztatjuk Önt. A termékeket csak Magyarországon belül, munkanapokon áll módunkban kiszállíttatni vagy postázni.

A szállítási határidőt megrendeléskor, a termék mellett tüntetjük fel. Amennyiben a termék raktáron van, akkor a termék árának megfizetésétől számítva 1-2 munkanap a szállítás. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja a 10 napot, a termék megrendelésének beérkezése után telefonon vagy e-mailben tájékoztatjuk Önt erről. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg Önnek, a megrendelését módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Amennyiben a megrendelés kiszállítását csak több részletben tudjuk teljesíteni, a többlet szállítási költséget cégünk átvállalja. A csomagolásért külön költséget nem számítunk fel.

A csomag feladásakor e-mailben értesítjük a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén, értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát, a GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát és egy 3 órás időablakot a várható kézbesítésről. A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítés kerül kiküldésre a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban, illetve visszautasíthatja a csomag átvételét.

Kérjük, hogy a csomag tartalmát az átvételt követően még a futár jelenlétében ellenőrizze le!
A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen a futár jelenlétében kerül rögzítésre.

Sikertelen kézbesítés esetén:

A GLS futárszolgálat 3 alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Amennyiben ez a háromszori kísérlet ellenére sem sikerül, akkor a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

A szállítási költség nem kerül visszafizetésre az át nem vett tételek után.

Az adásvételi szerződés létrejötte

A szerződés a Szolgáltató Weboldalán történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A Megrendelő a regisztráció és az adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A Megrendelő a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A Megrendelő felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a Webáruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a rendszer automatikusan elhelyezi a Vásárló személyes kosarába.

Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

A megrendelés leadása a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, mellyel a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és erre a magyarországi jogszabályok vonatkoznak. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, amit a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárol. A Felhasználó számára a szerződés a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A megrendelés lépései

1. Regisztráció

2. A kosár használata

3. A megrendelés összeállítása

4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

5. A megrendelés elküldése

6. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. Ha Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A termék lényeges tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák az Áfát, továbbá magyar forintban értendők. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek ára nem tartalmazza a házhoz szállítás költségeit.

Elállási/Felmondási jog

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) erre a címre: Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17., vagy az info@smartsafe.hu e-mail címre.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is ( www.smartsafe.hu) kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Megrendelő köteles számunkra (Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Az elveszett visszaküldött termék a Szolgáltató által nem kompenzálható!

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.
Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Szolgáltató videófelvételt készít. Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját a Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.

Telefon: 06-92-707-555, 06-20-540-2119, e-mail: info@smartsafe.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a vásárlók figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, különösen az „e” pontban meghatározottak esetén:
„olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;"

Jótállás, szavatosság

Minden általunk forgalmazott fülhallgatót arra terveztek, hogy megfeleljen a legjobb minőségi követelményeknek. Elkötelezettek vagyunk a mai kor igényeinek megfelelő, minőségi termékek forgalmazásában. Az elektronikai termékeknél azonban néha előfordulhatnak gyártási hibák.

Ezért mi 1 év korlátozott cseregaranciát adunk minden általunk forgalmazott headsetre! Az 1 éves cseregarancia a normál használat melletti anyag és gyártási hibákra vonatkozik és csak az eredeti vásárlást bizonyító számla bemutatása esetén érvényes.

A korlátozott prémium cseregarancia nem vonatkozik a hibás csatlakoztatás, természetes kopás és a fülhallgatók használati utasítástól eltérő, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra.

A Smart&Safe Bt. nem felel az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából származó hibákért. A hibás termékek kicserélése a termék vásárlása utáni 1 évig lehetséges. Hibás terméket csak ugyanolyan méretű és típusú termékre cserélünk vissza!

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő a kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti a Megrendelő a kellékszavatossági igényét?

A Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A hatályos jogszabályok szerint a jótállás kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéshez a jótállási jegy, de ennek hiányában a vásárláskor kapott bizonylat is elég a jótállási eljárás megindításához. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállás érvényességét.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) számú kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

A Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ha a termék vételára meghaladta a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor jogszabály alapján a Szolgáltató jótállásra kötelezett. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Szolgáltatóval közölni.

A Megrendelő a jótállási igényét a termék átadásának napjától számított 1 éven belül érvényesítheti. Ha a Szolgáltató a jótállási kötelezettségének az Ön felhívására megfelelő határidőben nem tesz eleget, akkor a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül a jótállási igény akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha az 1 éves jótállási idő már eltelt.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Ha a termék vételára nem érte el a bruttó 10.000 Ft-ot, akkor arra a Szolgáltató jótállást vállalhat. Ezt a termék csomagolásába elhelyezett, a vásárláskor kitöltött jótállási jegy jelzi.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a Megrendelő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak a címére küldött levélben: Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17., vagy elektronikus levélben: info@smartsafe.hu .

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Lemondás

Nem garantáljuk, hogy minden termék a megrendelés ideje alatt készleten van. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen.

A Smart&Safe Bt. nem garantálja, hogy a www.smartsafe.hu nem tartalmaz elírásokat és nyomdai hibákat. Nem garantáljuk, hogy minden információ frissítésre kerül. A Szolgáltató bármikor módosíthatja az oldalon megjelent tartalmakat. Az általunk forgalmazott termékek külföldi gyártók termékei. A termékek minőségére vonatkozóan a gyártó a felelős. A működésképtelen termékekre a jogszabályi előírásoknak megfelelően jótállást vállalunk.

A Smart&Safe Bt. nem vállal felelősséget a www.smartsafe.hu oldal használata közben a felhasználót ért bármilyen sérülésért és nem garantálja a felhasználó megszakításmentes és biztonságos hozzáférését az oldalhoz.

VIS MAIOR

A megrendelés után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető események esetén pl. földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülés), utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülés) a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés részben vagy teljesen megszűnik.

Ezek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A fenyegető vis maiorral és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. A Vevő vis maior esetében is köteles kifizetni az Eladónak a szerződés szerint leszállított áru ellenértékét. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis major esemény fennállásának időtartamára a Szolgáltató a szállítást korlátozhatja, vagy leállítatja, illetve 30 napnál hosszabb akadályoztatás esetén elállhat a szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül.

Szabálysértés

A smartsafe.hu fenntartja magának a jogot minden rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekre a jog és a méltányosság megsértése esetén. Beleértve azt a jogot, hogy blokkolja a webhely hozzáférését.

Biztonsági előírások

A headsetek apró alkatrészeket tartalmaznak, amelyek fulladást okozhatnak. A headsetek 3 éves kor alatt nem használhatók.

A műsorforrások vagy mobiltelefonok hangerejét minimálisra kell állítani a headsetek használata előtt.

A hangos zene hallgatása halláskárosodást okozhat ezért a fülhallgatókat mindig a lehető legkisebb hangerőn hallgassa!

Ne használja a fülhallgatókat járművezetés, biciklizés és gépekkel történő munkavégzés esetén, valamint minden olyan helyen, ahol a külső zajok nem hallása veszélyes lehet!

A fülhallgatókat ne ejtse le, ne üljön rá és ne dobja vízbe.

A füldugókat az idő múlásával cserélni kell. Kérjük, hogy mindig használjon megfelelő füldugókat a fülhallgatókhoz!

A fülhallgatókat ne tárolja és ne használja hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken.

Bármilyen kérdés esetén írjon az info@smartsafe.hu címre.

A felelősség korlátozása

A Smart&Safe® fenntartja magának a jogot, hogy az oldal tartalmát, a szolgáltatásokat, az árakat bármikor, előzetesen meghirdetett értesítés nélkül megváltoztathassa. A Smart&Safe® kizárja a felelősséget az oldalon megjelenő információk, tartalom ésadatok esetleges hibája vagy pontatlansága miatt. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy pontos információkat tüntessünk fel termékeinkkel kapcsolatban. A nyomdai hibákért és a műszaki pontatlanságokért nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot a Weboldalon szereplő hibák előzetes értesítés nélküli kijavításához. Jogunk van visszautasítani a hibás áron közzétett termékek megrendelését.

Hivatkozások

A Smart&Safe® nem vállal felelősséget a honlapon hivatkozásként található harmadik fél weboldalának tartalmáért. A külső weboldalakra nem vonatkozik a Smart&Safe® adatvédelmi nyilatkozata.

Szerzői jogi védelem

A www.smartsafe.hu oldalán található tartalmak a Smart&Safe Bt. tulajdonát képezik. Az oldalon megjelentetett információk változtatási, javítási és törlési jogát fenntartjuk. Az anyagok teljes vagy részleges felhasználása, másolása, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Smart&Safe Bt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Egyéb rendelkezések

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az info@smartsafe.hu címen, vagy a 06-92-707-555 telefonszámon.

Amennyiben a Megrendelő szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található, a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvita rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/odr

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató együttműködési kötelezettséget vállal a békéltető testülettel.

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu